STRESSHANTERING

Ta bort stressen och bli effektivare! Stress är en del av allas liv och kan ibland hjälpa oss att nå mål, men långsiktigt är det aldrig bra och kan skapa många problem.


Utmattning och utbrändhet

Utmattning och utbrändhet leder ofta till långa sjukskrivningar om det inte behandlas eller åtgärdas i tid. Vår Stress- och Friskvårdsterapeut Malena Bjure har mångårig och framgångsrik erfarenhet av att både förebygga och rehabilitera stressrelaterade sjukdomar med Naturunderstödd rehabilitering.

Professor Patrik Grahn vid Statens Lantbruksuniversitet i Skåne har i sin studie med över hundra deltagare visat att trädgårdsterapi är en mer effektiv behandlingsmetod än andra terapiformer och mediciner. Studien visar vidare på goda resultat då personer som avslutat behandling inom trädgårdsterapi i större utsträckning återgår till arbete och minskar kontakten med sjukvården.


Vi använder bland annat av följande verktyg:

  • Stresshantering och verktyg för att hantera stress, oro och ångest
  • Meditationer
  • MI Motiverande samtal
  • Självkännedom
  • Coachning i livsstilsförändring- nyorientering till en hållbar hälsa.
  • Kost och hälsa i balans
  • Samtalsstöd i grupp och enskilt
  • Handledda aktiviteter i naturen och trädgården

Vi ser och möter varje individ där de befinner sig. Vi erbjuder två olika program, 7 och 12 veckor utifrån graden av utbrändhet hos dem vi möter. Varje grupp består av max 7 personer, Vi kan vid behov även erbjuda individuella lösningar.