EQ och inre balans

Hur mycket fokuserar ni på emotionell intelligens? EQ förknippas allt mer med framgång. Det handlar också om varje enskild individs definition av framgång, att nå de mål man har i livet och skapa en harmonisk inre balans. Hög självkänsla, bra självinsikt och en god förmåga att klara stress och konflikter är ett tecken på hög EQ. Vi hjälper Er att hitta balansen mellan hjärta och hjärna på både team- och individnivå!