Att låsa upp gamla roller

I en förändring som ska bestå och leda framåt är det viktigt att analysera roller och ibland fördela om dem. Kanske har någon fått för mycket eller rentav felaktiga arbetsuppgifter. Vi gör en analys tillsammans över hur roller och ansvar ligger fördelade idag. Vad som fungerar bra och vad som kan behöva förbättras. Vi tittar även på organisationsstrukturen och bedömer om detta behöver förändras. Kanske behövs delegering och omfördelning av arbetsuppgifter?